Játékszabályzat

„NYERJ ÚJ RUHÁT GARDRÓBODBA”

üzenőfali nyereményjáték

MyOutlet Kft.  1. Szervezés és lebonyolítás

A nyereményjáték szervezője. lebonyolítója és adatkezelője a MyOutlet Kft. (székhely:7627 Pécs, Hársfa utca 64/1., adószám: 29135266-1-02 (továbbiakban: “szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.


A nyereményjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a szervező Facebook oldalán.2. Részvételi szabályzat


A nyereményjátékban azok a 16 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik

  • a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek
  • a szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/MyOutlet.hu)
  • hozzászólás formájában válaszolnak a nyereményjáték posztban feltett kérdésre link elhelyezésével, amivel
  • minden tekintetben elfogadják jelen játékszabályzatot.

A játékban kizárólag a 16 éven felüli korlátozottan cselekvőképes kiskorúak vehetnek részt. Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen. Ha a játékban korlátozottan cselekvőképes kiskorúak vesznek részt, a játékban való részvételükhöz a törvényes képviselőjének közreműködése nem szükséges. Ha a korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez valamely okból törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges, a játékos köteles a vonatkozó hozzájárulást rendelkezésre bocsátani. Amennyiben a nyertes személy korlátozottan cselekvőképes kiskorú, vagy korlátozottan cselekvőképes, úgy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselője jelenlétében és beleegyezésével jogosult.

A tárgynyereményekben nem részesülhetnek a MyOutlet Kft. alkalmazottai, valamint azok közvetlen hozzátartozói.3. A nyereményjáték ideje


A nyereményjáték 2021. március 27. a poszt közzétételétől 2021. április 5-én hétfőn 18.00-ig tart!


4. A nyereményjáték menete


A játékosok a MyOutlet Facebook oldalán közzétett nyereményjátékra felhívó poszthoz hozzászólva játszhatnak.

A sorsoláson azok a kommentelők vesznek részt, akik lájkolták a posztot és szabályosan válaszoltak kommentben (linket helyeztek el), hogy melyik ruhát szeretnék megnyerni a www.Myoutlet.hu weboldaláról. A játékosok a hozzászólásukkal elfogadják a játék részvételi feltételeit!

A játékosok a hozzászólásukkal és a poszt lájkolásával bekerülnek a sorsolási listába. 

A nyertesek azok közül közül kerülnek kisorsolásra, akik egyben lájkolták és kommenteltél is a posztot.
Egy játékos csak egyszer nyerhet a játék során.
 


5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:


Nyeremények:

Összesen 3 nyertes sorsolunk ki, akik az általuk belinkelt terméket nyerhetik meg a www.myoutlet.hu oldalról.
A játékban bármely készleten lévő termék megnyerhető!


Abban az esetben, ha a megjelölt termék a játék végéig már eladásra került és nincs készleten, ebben az esetben a választott termék értékében vásárlási utalványt küldünk ki a nyertes számára, melyet 6 hónapon belül használhat fel a www.myouylet.hu webshopjában.


A nyeremény másra nem átruházható és készpénzre nem átváltható!


A sorsolás időpontja:

2021, április 5. 18.00

A sorsolást a MyOutlet Kft. bonyolítja le a fenti időpontban. 


Eredményhirdetés:

A Lebonyolító a nyerteseket az eredményhirdetés és a sorsolás időpontjától számított 2 órán belül éretesíti a Facebook felületén keresztül. Értesíteni a nyerteseket Facebook oldali posztban, illetve amennyiben lehetőség van rá Messenger üzenet formájában fogja a szervező. A nyeremények igénybevételéről értesítő Messenger üzenetben tájékoztatja a Lebonyolító a nyerteseket, melyet automatikusan elfogadottnak tekintünk az üzenet megtekintésével.

A nyereményt a MyOutlet Kft. futászolgálattal juttatja el a nyertes számára a Facebook üzenetben egyeztetett címre. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 


6. A Szervező felelőssége 


A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 


A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.


A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.


7. Záró rendelkezések


Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.


A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Facebook oldalán.

A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.


A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.
A nyereményjátékra a MyOutlet Kft. általános adatkezelési szabályzatának rendelkezései érvényesek!


MyOutlet Kft.
2021. március 27.