Barion Pixel

Játékszabályzat

„NYERD MEG KEDVENC MYOUTLET RUHÁDAT”

Instagram nyereményjáték

MyOutlet Kft.  1. Szervezés és lebonyolítás

A nyereményjáték szervezője. lebonyolítója és adatkezelője a MyOutlet Kft. (székhely:7627 Pécs, Hársfa utca 64/1., adószám: 29135266-1-02 (továbbiakban: “szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.


A nyereményjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a szervező  weboldalán.2. Részvételi szabályzat


A nyereményjátékban azok a 16 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik

  • a játék egész menete alatt érvényes Instagram regisztrációval rendelkeznek
  • bekövetik a szervező Instagram oldalán (https://www.instagram.com/myoutlet.hu/)
  • hozzászólás formájában válaszolnak a nyereményjáték posztban feltett kérdésre
  • és minden tekintetben elfogadják jelen játékszabályzatot.

A játékban kizárólag a 16 éven felüli korlátozottan cselekvőképes kiskorúak vehetnek részt. Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen. Ha a játékban korlátozottan cselekvőképes kiskorúak vesznek részt, a játékban való részvételükhöz a törvényes képviselőjének közreműködése nem szükséges. Ha a korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez valamely okból törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges, a játékos köteles a vonatkozó hozzájárulást rendelkezésre bocsátani. Amennyiben a nyertes személy korlátozottan cselekvőképes kiskorú, vagy korlátozottan cselekvőképes, úgy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselője jelenlétében és beleegyezésével jogosult.

A tárgynyereményekben nem részesülhetnek a MyOutlet Kft. alkalmazottai, valamint azok közvetlen hozzátartozói.3. A nyereményjáték ideje


A nyereményjáték 2021. június 27. a poszt közzétételétől 2021. július 7-én szerdán 18.00-ig tart!


4. A nyereményjáték menete


A játékosok a MyOutlet Instagram oldalán közzétett nyereményjátékra felhívó poszthoz hozzászólva, illetve az MyOutlet Instagram oldal bekövetésével játszhatnak.

A sorsoláson azok a kommentelők vesznek részt, akik követik a MyOutlet Instagram oldalát és kommentben válaszolnak a felvetett kérdésre, A játékosok a hozzászólásukkal elfogadják a játék részvételi feltételeit!

A játékosok a hozzászólásukkal és az oldal bekövetésével bekerülnek a sorsolási listába. 

A nyertes azok közül közül kerülnek kisorsolásra, akik bekövették a MyOutlet Instagramm oldalát és kommentek is a nyereményjáték posztja alá.
Egy játékos csak egyszer nyerhet a játék során.
 


5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:


Nyeremények:

Összesen 1 nyertes sorsolunk ki, akik az általuk szabadon választott terméket kaphatják meg a www.myoutlet.hu webshopjából.
A játékban bármely készleten lévő termék megnyerhető!


A nyeremény másra nem átruházható és készpénzre nem átváltható!
A nyeremény kiválasztására az értesítést követően 30 munkanapon belül van lehetőség, melyet a hello@myoutlet.hu e-mail címre kell elküldenie a nyertesnek a MyOutlet Kft. számára. 
A nyertest semmiféle anyag tehet nem terheli. A terméket a MyOutlet Kft. futárszolgálat segítségével juttatja el a nyertes számára.


A sorsolás időpontja:

2021, július 7. 18.30

A sorsolást a MyOutlet Kft. bonyolítja le a fenti időpontban. 


Eredményhirdetés:

A Lebonyolító a nyertest az eredményhirdetés és a sorsolás időpontjától számított 24 órán belül értesíti az Instagramm felületén keresztül. Értesíteni a nyertest az Instagramoldali posztban, illetve amennyiben lehetőség van rá Insta üzenet formájában fogja a szervező. A nyeremények igénybevételéről értesítő üzenetben tájékoztatja a Lebonyolító a nyertest, melyet automatikusan elfogadottnak tekintünk az üzenet megtekintésével.

A nyereményt a MyOutlet Kft. futászolgálattal juttatja el a nyertes számára az üzenetben egyeztetett címre. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 


6. A Szervező felelőssége 


A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 


A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.


A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.


7. Záró rendelkezések


Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.


A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Instagram oldalán.

A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.


A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.
A nyereményjátékra a MyOutlet Kft. általános adatkezelési szabályzatának rendelkezései érvényesek!

Ez a játék nem az Instagram által szervezett vagy szponzorált.
A játékban résztvevők elfogadják a myoutlet.hu játékszabályzatát, és az Instagram feltételeit és szabályzatát!


MyOutlet Kft.
2021. június 27.